Duyu Algı bütünleme

Duyusal bütünlük, duyusal uyarıların kullanılmak üzere organize edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu işlem uyarıların dışarıdan alınması, kaydedilmesi, organize edilmesi ve cevabın oluşturulmasından meydana gelir.

Sahip olduğumuz beş duyu vardır. Bunlar görme, işitme, koku, tat ve hissetme duyularıdır. Bu duyuların hepsi dış dünya ile iletişim içinde olmamızı sağlar. Aynı zamanda vücudumuzun pozisyonunu (proprioception), hareketini (kinestezi), ve graviteye karşı pozisyonunu (vestibuler) kontrol eden bir takım iç duyular vardır. Beyin genellikle alınan tüm duyuları bilinçaltı seviyede işlenmesini ve uygun cevabın açığa çıkarılmasını sağlar. Bu nedenle duyu bütünlüğü, yaptığımız her şeyde önemlidir. Etkin bir şekilde hareket etmemizi, becerileri öğrenmemizi ve dinlememizi sağlar.

Duyu Bütünlüğü Disfonksiyonu Çocuklarda Nasıl Görülür?

Beyinde meydana gelen işlemleri göremediğimizden, çocukların gösterdiği davranışları gözlemleyerek beyinde neler olduğu hakkında bilgi edinmeye çalışırız.

Duyu bütünlüğü disfonksiyonu olan çocuklarda aşağıdaki durumlar görülebilir:

• Dokunma ve hareket duyusunda azalma veya artma
• Kolay dikkat dağınıklığı
• Becerilerde yetersizlik
• Kendilerini ve işlerini organize etmede yetersizlik
• Emosyonel tepkiler
• Öğrenme becerilerinde yetersizlik
• Hayal kırıklıkları
• Aktivite ve ortam değişikliklerinde zorluklar.

 

Duyu Bütünlüğü Tedavisi Nedir?

Uygun duyusal deneyimler ile doğru cevabın ortaya çıkarılması olarak tanımlanır. Bu eğitim, konusunda uzmanlaşmış iş ve uğraşı terapistleri tarafından verilir.

Uygulanan duyu bütünlüğü terapisi aktif bir terapidir. Çocuk motive edilmeli ve aktivitelerle meşgul edilmelidir. Bu nedenle oyun en iyi seçimdir. Bu aktivitelerde genellikle hamak, top, silindir, trombolin gibi büyük ekipmanlar kullanılarak daha yoğun proprioseptif, vestibuler ve taktil uyaranlar verilmiş olur. Çocuk çevresindeki ekipmanları keşfetmek için cesaretlendirilir, terapist aktiviteleri ve çevreyi düzenleyerek çocuğa uygun duyusal uyaranları organize ederek kullanılmasını ve cevabın oluşturulmasını sağlar.