Oyun terapisi

Oyun, çocuğun kendini ifade etme yoludur. Oyun hayal ile gerçek arasında bir köprü, çocuğu hayata hazırlamada bir nevi provadır. Oyun terapisi ile çocukların duygularını, temel ihtiyaçlarını, sevgi ve nefretlerini, saldırganlıklarını ve birçok davranışlarının altında yatan temel nedenleri öğrenilebilir. Çocukların duygusal dünyalarına girilebilir, sorunlarına yardımcı olunabilir.

Oyunlar çocukların sözcükleri, oyuncakları ise cümleleridir. Kuşlar uçar, balıklar yüzer, yetişkinler konuşur, çocuklar oynar. Kurumumuzda çocuklara ve ailelerimize seanslarımızda oyun terapisi uygulanmakta. Çeşitli örnekleri verilmekte ve uygulatılmaktadır.