Kayıt için gerekli belgeler

  • Aile tarafından kuruma verilen başlama dilekçesi
  • 4 resim
  • İkametgah ilmuhaberesi(çocuk adına)
  • Nüfus cüzdan fotokopisi(anne-baba-çocuk)
  • Sağlık kurulu raporu
  • RAM raporu